صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

DUBLIN:

WILLIAM MCGEE, 18, NASSAU STREET, EDINBURGH : T. G. STEVENSON, 22, SOUTH FREDERICK STREET. GLASGOW: OGLE & CO., 1, ROYAL EXCIIANGE SQUARE. BERLIN :

ASHER & CO., UNTER DEN LINDEN, 20.
NEW YORK: C. SCRIBNER & CO.; LEYPOLDT & HOLT.
PHILADELPHIA: J. B. LIPPINCOTT & CO.
BOSTON, U.S.: DUTTON & CO.

The

Gest Hystoriale”

of the

Destruction of Troy:

AN ALLITERATIVE ROMANCE

TRANSLATED FROM

GUIDO DE COLONNA'S

“Hystoria Troiana.”

NOW FIRST EDITED

FROM THE UNIQUE MS. IN THE HUNTERIAN MUSEUM,

UNIVERSITY OF GLASGOW,

BY

THE REV. GEO. A. PANTON

AND

DAVID DONALDSON.

LONDON: PUBLISHED FOR THE EARLY ENGLISH TEXT SOCIET

BY N. TRÜBNER & CO., 60, PATERNOSTER ROW.

MDCCCLXIX.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

[Tagi] The xvjth boke: of a trew takyn two monythes, & of the inja batell

[230] The xvijth boke: of the counsell of the grekes for the deth of Ector, & the iiijth batell

[238] The xviijth boke: of the fyuet batell in the feld

[245] The xixth boke: of the sext batell

[254] The xxth boke: of the vijth batell & skyrmychis lastyny xxx dayes betwene the towne & the tenttes

[266] The xxjth boke: of the viij batell, and of the drem of Ector wyf

[274] The xxij boke: of the Elleuynt batell of the Cité

[292) The xxiij boke: of the xij and the xiijt batell

[306] The xxiiij boke: of the xiiij and the xyth batell of the Cité ... [314] The xxv boke: of the sextene, seyuentene, the eglitene, and the xix batell

[322] The xxvj boke: of the xx batell of the Cité

[331] The xxvij boke: of the xxj batell of the Cité of Troy [352] The xxviij boke: off the councell of Eneas & Antenor of treson of the Cité

(364) The xxix boke : off the takyng of the toune & the deth of Kyng Priam

[386] The xxx boke: of the stryfe of Thelamon & Vlyxes, & of the

deth of Thelamon, with the exile of Eneas & Antenor [397] The xxxj boke: of the passage of the grekes fro Troy [407] The xxxij boke: of the lesyng that was made to Kyng Nawle,

& of the dethe of his son Palamydon : the dethe of Aga-
mynon, & the exile of Dyamede by þere wifes

[410] The xxxiij boke: how Orest toke venionse for his fader dethe [423] The xxxiiij boke: how hit happit Vlixes aftur the sege [429] The xxxv boke: of Pirrus, & his passyng ffro Troy, & of his cronyng, & of his deth

[438] The xxxvj boke, & the last : of the dethe of Vlixes by his son.

Whiche endis in the story wt the none of the knight þ®
causet it to be made, & the nome of hym that trans-
latid it out of latyn in-to englysshe. And how long the
sege last, with the nowmber of grekes & troiens that were
slayn : & what kynges Ector slogh: whom Paris slogh :
whom Achilles slogh : whom Eneas slogh : whom Pirrus
slogh : and Laudes deo

[452]

« السابقةمتابعة »